Varvsallén 1, 871 45 Härnösand
info@hernostudio.se

Vision & Mål

Levande musik - Härnösand

Hernö Studio Musikförening vill att musiklivet i Härnösand ska leva, att människor får större möjlighet till att utöva och uppleva kultur i form av all musik, vare sig det gäller rock, hip-hop, världsmusik, jazz eller opera.

Vi ser framför oss ett ännu större utbud än vad som erbjuds idag, där ett kulturhus kan representera alla former av kultur med en scen som delas av och för alla.

Mål

Syftet vilket regleras i stadgarna tillsammans med visionen utgör en grund för kort-och långsiktiga mål;

2019;

  • Utöka antalet replokaler från en till två stycken.
  • Anpassa studion så att replokal 1 används som live rum, separerat med en vägg och glasruta in till kontrollrum.
  • Införskaffa ett PA till föreningen vilket används i replokal och kan även lånas/hyras ut för användning vid mindre konserter.
  • Vara delaktig i minst ett arrangemang där våra medlemmar deltar.
  • Ansluta oss till Folketshus & Parker.

2020;

  • Visa inspelade konserter på Härnösands Teater en gång i månaden.
  • Investera i utrustning till replokaler och studio.
  • Arrangera en utomhuskonsert i samverkan med lokala företag/aktörer under sommaren.
  • Undersöka möjligheten till en egen lokal för Hernö Studio Live.