Varvsallén 1, 871 45 Härnösand
info@hernostudio.se

Replokal 1

Levande musik - Härnösand

Under konstruktion…

Den ursprungliga replokalen bestod av en stor och lång lokal vilket vi hade delat upp med en bokhylla, där ena hälften var replokal och den andra fungerade som lager.

Efter att vi tog över ytterligare en lokal i huset beslutades det att de skulle få bli lager, och den befintliga lokalen delas upp i två replokaler.

Arbete kommer att påbörjas under Oktober 2019, nedan följer en liten projektplan på vad som skall utföras;

  1. En vägg med STC 63 byggs i mitten av lokalen, med en ljud-klassad dörr och fönsterruta.
  2. Nytt PA med mixer införskaffas till replokal 1.
  3. Befintligt PA med mixer flyttas till Replokal 2.
  4. Avstämning ekonomiskt läge inför akustikbehandling av replokal 1 under November/December.